Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine ju operativni, izvršni, pričuvni, počasni i članovi veterani dok ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.