Dobrovoljno vatrogasno društvo Pag zastupa predsjednik Društva koji je odgovoran za zakonitost rada istoga, a predstavljaju ga predsjednik i zapovjednik. Područje djelovanja i odgovornosti je Grad Pag ( Zadarska županija ), no može djelovati i izvan tog područja kao ispomoć na dislokacijama. Rad društva je javan a za informiranje i obavještavanje o radu Društva odgovorni su predsjednik i zapovjednik Društva. Trenutni predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva je Jure Orlić, izabran na Izbornoj skupštini 2014. godine a zapovjednik društva je Branko Potočnjak.


 

Tijela Društva su: Dužnosnici društva:
  • Skupština,
  • Upravni odbor,
  • Zapovjedništvo,
  • Nadzorni odbor,
  • Sud časti.
  • Predsjednik Društva,
  • Zapovjednik Društva