Prema statutu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pag veterani su članovi s navršenih 60 godina života i najmanje 30 godina operativnog staža u našem društvu.