Zapovjedništvo je stručno-operativno tijelo Društva zaduženo za organizaciju pripreme i provedbe operativnih aktivnosti. Na sjednice Zapovjedništva poziva se i predsjednik Društva. Radom Zapovjedništva upravlja zapovjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.


ČLANOVI ZAPOVJEDNIŠTVA:

Branko Potočnjak, zapovjednik

Toni Sabalić, zamjenik zapovjednika

Nedjeljko Buljanović, domar

Mario Buljanović, tajnik

Ante Oštrić